Bouwen aan je vuurtoren
veerkracht

Bouwen aan je vuurtoren

18/11/2022 Veerkracht Bouwen aan je vuurtoren We hoorden, ergens in een school in Vlaanderen of Brussel “Het is pas toen...
Read More
It takes a team to teach – wie zijn wij?
Uncategorized

It takes a team to teach – wie zijn wij?

In het onderwijs hebben we nooit voldoende tijd om alles grondig voor te bereiden en daardoor verliezen we ons soms wel eens in de praktische kant van de zaak. Toch kan het geen kwaad om stil te staan bij de menselijke kant van samenwerking. Ook leerkrachten gaan samen door verschillende fasen van groepsvorming, zoals die beschreven wordt door Amerikaans sociaal psycholoog, Bruce Tuckman. Zoals veel kaders neem je dit best met een korreltje zout: groepen leggen meestal geen net lineair proces af, maar de theorie helpt wel om groepsdynamieken te begrijpen. 
Read More
It takes a team to teach – wie ben ik?
Professionalisering

It takes a team to teach – wie ben ik?

Herken je dat ook? Je collega lijkt het werk steeds anders aan te pakken dan jij. Op een overleg hebben jullie soms een tegenovergestelde evaluatie over hoe een les verlopen is of of die attitude van die leerlingen oké was of niet. Dat is vaak leerrijk en de verschillende standpunten zijn net de kracht van teamteaching en samenwerkend lesgeven. Maar soms is het verwarrend. Vooral omdat wij niet de juiste taal hebben om over die verschillen in denken en handelen te praten. In deze blog reiken we enkele oefeningen voor je team aan.
Read More
It takes a team to teach
Professionalisering

It takes a team to teach

In geen enkele job kom je in contact met zoveel mensen in ontwikkeling als in het onderwijs. Als we weten dat leerlingen beter leren wanneer ze dat in interactie met elkaar en met de leraar doen, passen we dat principe dan ook op onszelf toe? Werken wij als leerkrachten voldoende in interactie met elkaar?
Read More
Enter Covid … en exit!
Professionalisering

Enter Covid … en exit!

22/06/2021 Veerkracht - professionalisering Enter Covid ... en exit! Toen we in september aan dit schooljaar startten, dachten we vast...
Read More
Mentor teamteacher
Professionalisering

Mentor teamteacher

Laten we beginnen bij het begin: hoe kunnen we leraren in opleiding en nieuwe leraars op je school via teamteaching begeleiden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze niet alleen sterke leraars worden, maar ook dat ze veerkrachtig en in verbinding met een team aan het werk gaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze met goesting blijven lesgeven?
Read More
De heerlijke chaos van het onderwijs
veerkracht

De heerlijke chaos van het onderwijs

Het nieuwe jaar zal nog veel onzekerheid meebrengen. Er zullen risicovolle beslissingen gemaakt worden. Draaiboeken en actieplannen zijn nog niet aan hun laatste update toe. Bedankt aan al het schoolpersoneel om de keet recht te houden. Bedankt om elke dag buiten de veilige muren van het thuiswerk te stappen en in het zee van heerlijke onderwijschaos te springen.
Read More
Teamteaching en blended learning
Geïntegreerd Leren Inclusief Leren Motivatie Professionalisering Zelfregulerend Leren

Teamteaching en blended learning

Om eerlijk te zijn heb ik altijd mijn twijfels gehad over extreme vormen van digitaal leren, omdat ik me afvroeg of we dan niet afdeden aan aspecten die belangrijk zijn in een leerproces, namelijk contact met medeleerlingen en de leraar. Maar in een tijdperk waarin je niet anders kan dan je digitale angsten aan de kant te schuiven, leerde ik dat het internet ons veel te bieden heeft. Hoe kan je teamteaching ook online verderzetten?
Read More
Zelfreguleren en studeren en proberen
Zelfregulerend Leren

Zelfreguleren en studeren en proberen

Veel teamteachers beslissen om samen te werken in een setting waarin leerlingen eigenaarschap dragen in hun leerproces. Een belangrijk onderdeel daarvan, zelfregulerend leren werken. Hoe ondersteunen teamteachers dat?
Read More
Teamteachers versus de coronaverschillen
Inclusief Leren

Teamteachers versus de coronaverschillen

Teamteaching is een werkvorm die je uitstekend kan inzetten om in te spelen op de verschillen in je klas. Waar kan je rekening mee houden wanneer je samenwerkend lesgeeft om te differentiëren?
Read More
Leerkracht met veerkracht
veerkracht

Leerkracht met veerkracht

Ik begin meer en meer linken te leggen tussen het grote probleem van stress in het onderwijs, en het tekort aan personeelsbeleid. Zou het kunnen dat samenwerkende leerkrachten samen veerkrachtig zijn. Dagelijks Leren ondersteunt teamteachers nu ook op menselijk vlak.
Read More
Teamteaching op afstand
Inclusief Leren Motivatie Professionalisering Zelfregulerend Leren

Teamteaching op afstand

Maakt onderwijs op afstand deel uit van onze scholen in de toekomst? Hoe kan je nog verwachten les te geven in grote groepen? Zullen leerkrachten nog samen in een klas kunnen staan? In dit bericht probeer ik alvast te ondersteunen voor de eerste vaststelling: de kans bestaat dat leren op afstand in een bepaalde vorm zal blijven bestaan. Hoe werkt teamteaching op afstand?
Read More
Het doel van teamteachen
Geïntegreerd Leren Inclusief Leren Motivatie Professionalisering Zelfregulerend Leren

Het doel van teamteachen

06/05/2020Inclusief leren, Geïntegreerd leren, Zelfregulerend leren, Motivatie, Professionalisering Het doel van Teamteachen Het is even stil geweest rond Dagelijks Leren, lees...
Read More
Mijn collega brandde op
veerkracht

Mijn collega brandde op

Ik deelde een tijdje geleden een bericht over mijn eigen burn-out van vorig jaar. De reacties die ik daarop kreeg waren hartverwarmend. Tegelijk hoorde ik veel mensen zeggen dat het herkenbaar was.  Ik schrijf hier een viertal suggesties over hoe je een collega die opbrandde kan steunen.
Read More
Wanneer de adrenaline wegvloeit
veerkracht

Wanneer de adrenaline wegvloeit

Veel van mijn beste vrienden werken in het onderwijs en ik hoorde tijdens de vakantie vaak hetzelfde verhaal: mensen slagen er zo moeilijk in te ontspannen en los te laten. Dat doet een kerktorenbel galmen bij mij, zo was ik voor mijn burn-out. Zo ben ik ook vandaag als ik niet oplet.
Read More
Gezocht: innovatieve leraar
Professionalisering

Gezocht: innovatieve leraar

Scholen kampen met een lerarentekort, maar scholen en organisaties die inzetten op innovatief onderwijs trekken veel mensen aan.
Read More
1 Reply
De winnaars van inclusief onderwijs
Inclusief Leren

De winnaars van inclusief onderwijs

Co-teachen en teamteachen kan ingezet worden voor sterk inclusief onderwijs, maar wel onder enkele voorwaarden.
Read More
Verslaafd aan de “why”.
Professionalisering

Verslaafd aan de “why”.

Teamteaching is nooit een doel, altijd een methode om een doel te bereiken. Denk na over het WAAROM, maar neem genoeg tijd voor de HOE.
Read More
Motivational speech voor de onderwijsvernieuwer.
Motivatie Professionalisering

Motivational speech voor de onderwijsvernieuwer.

Ik had er niet bij stilgestaan hoe vermoeiend de rol van de vernieuwer is. Voel jij dat ook? Hoe die tegenwind het soms lastig maakt om jezelf staande te houden? Dit is een hart onder de riem voor alle innovatieve zielen out there.
Read More
Komen leren!
Professionalisering

Komen leren!

Ik zou leerkrachten en scholen willen aanmoedigen meer zichtbaar te presteren. Ga op zoek naar waar jouw school in uitblinkt en nodig dan ouders, leerkrachten van andere scholen, gespecialiseerde media of onderwijs-specialisten uit op een openklasdag. Dit zijn de vijf voordelen die wij eruit halen.
Read More