Begeleidingstraject voor teams

Begeleiding met de focus op proces én productEenmalige workshops zijn een mooie prikkel, een zaadje om in je team te planten, een aanmoediging voor snelle werkers om aan de slag te gaan met nieuwe inhoud. Maar als je duurzaam te werk wil gaan, kies je beter voor een traject van langere duur.


Prijs: afhankelijk van de duur, de voorbereiding en het aantal deelnemers. Stuur ons een mailtje voor een vrijblijvend intakegesprek.

Welke teams?

 

 • Schoolteam kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs. Team van organisaties buiten het onderwijs.

 • Teams als een vakgroep, teamteachers, een community van leraren, …

 • Lerende netwerken van directeurs.

Thema's

Bij Dagelijks Leren werken we aan proces en product. Dat wil zeggen dat de onderwerpen waar we je school of organisatie in begeleiden heel ruim gaan. De manier waarop er aan de onderwerpen gewerkt wordt, zorgen voor een groeiend beleidsvoerend vermogen. Via het proces groeit je team in communicatie, feedbackcultuur, gedeeld leiderschap, …

 

Mogelijke onderwerpen zijn:

 

 • Teamteaching en de voordelen van samen lesgeven.

 • Werken met professionele leergemeenschappen.

 • Teamzorg en veerkrachtige teams.

 • Datageletterdheid en visie-ontwikkeling.

 • De leerling en de leraar dragen eigenaarschap over hun leesproces.

 • Op naar een blended leeraanbod.

Hoe?

In een intakegesprek gaan we na wat jullie noden en mogelijkheden zijn. Wij bieden dan een projectvoorstel aan met enkele gerechtjes, zodat we samen een krachtig en schooleigen menu samenstellen.

 

Mogelijke interventies zijn:

 

 • Participatief observeren in de klassen en feedback formuleren;

 • Een werkvergadering begeleiden;

 • Een kernteam coachen;

 • Een schoolleider coachen;

 • Een studiedag op maat voor het team;

 • Focusgroepen begeleiden

Het Dagelijks Leren-sausje

Wij hechten belang aan de menselijke én de onderwijskundige kant van elk proces. We staan niet boven je, maar naast het team opdat we samen oplossingen kunnen zoeken voor complexe problemen.  

Wij werken intern ook intensief samen. Dat wil zeggen dat je school waarschijnlijk een vaste procesbegeleider en contactpersoon krijgt, maar dat we in team naar elk traject kijken. Op die manier kunnen we brede expertise binnenbrengen.

Wij leren zelf graag en draaien dus niet op automatische piloot. Als we opmerken dat iets niet werkt, schakelen we naar een andere versnelling. We doen dat altijd samen met jullie en staan dan ook op open communicatie en heldere feedback in beide richtingen, vanaf dag één.

Interesse? Stuur ons een mailtje we nemen contact op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek.

info@dagelijksleren.be