Geschreven

Van In (2021). “Teamteaching: Alleen Gaat Het Sneller, Samen Gaat Het Beter”.

Van In (2021). “It Takes A Team To Teach”: Wat Maakt Co-Teaching Tot Een Succes?

Fons 9 (2019). “Vakdoorbrekend lesgeven: één plus één is drie.” p. 9 – 11

De Morgen (2019). “Denkt u echt dat de lerarenopleiding ongewijzigd bleef sinds u ze volgde, mevrouw De Craemer?”

De Morgen (2018). Is er een probleem met tucht op op school?

Bijgedachte: De jeugd van tegenwoordig.

Klasse (2017). “Co-teaching: “Het eerste jaar is sowieso experimenteren.”

De Tijd (2017). “Traditioneel onderwijs werkt hier niet meer.”

Gesproken

Buiten de Krijtlijnen: De Leraarskamer #1

Met Tim Surma en Bram Bruggemans, o.a. over lerarentekort en de onderpresterende leraar.

Buiten de Krijtlijnen: De leraarskamer #3

Met Josfien Demey en Jeroen Heremans, o.a. over het M-decreet en collegiale visitatie.

Buiten de Krijtlijnen: De leraarskamer #4

Met Tamara Stojakovic en Karen Van De Cruys, o.a. over de onderzoekende school.

Buiten de Krijtlijnen: De leraarskamer #6

Met Jeroen Van Haute en Dries Pauwels, o.a. over lerarentekort en welbevinden.

Met beeld

“Mijn leerlingen waren vanmorgen bang en verward door de aanslagen in Parijs. Ik gaf hen een blad papier met daarop de tekening van de Eiffeltoren in het peace-symbool. Daarrond konden ze hun gevoelens opschrijven en invullen wat ze gehoord en gezien hadden. Een leerling verwoordde zijn gevoelens bij de aanslagen zeer mooi. “Die daders zijn geen moslims”, zei hij. Hij maakte dus een duidelijk onderscheid tussen de islam en terrorisme. Dat was voor mij wel een cadeau in dit moeilijke gesprek. Meer dan de leerlingen hun gevoelens laten ventileren, de gebeurtenissen kaderen en terrorisme en geweld afkeuren is op dit moment niet nodig.”

Lisa Verhelst (27),
leraar PAV aan het COOVI Secundair Onderwijs – 1070 Brussel in Anderlecht

Facebook Klasse, 2015 na de aanslagen in Parijs

Sofie en ik in een Facebook Live van Klasse over co-teaching.
Over lesgeven in het beroepsonderwijs voor 10 jaar OCB.