traject - team teach

Aanbod

Wat?

Dagelijks Leren ondersteunt samenwerkende leerkrachten op didactisch vlak.

Hoe zorg je ervoor dat je teamteaching inzet om je doelen te bereiken? 

Wie?

Wij werken in de eerste plaats met de samenwerkende leraars maar nodigen directieleden van harte uit aan de tafel. 

Hoe?

 • Deze trajecten gaan verder dan een inspiratiesessie teamteaching. 
 • Elk traject wordt vormgegeven op maat van de school na een intakegesprek.
 • We stellen hieronder enkele voorbeeldtrajecten voor. Zie het als ‘ondersteuning à la carte‘.

Teamteachen = in't water springen

We zetten samen de eerste stappen om te beginnen teamteachen.

rust in grote klassen

Op welke manier moet je je klasmanagement aanpassen in grote klassen?

welbevinden en motivatie

Hoe zet je teamteaching in om schoolmoeheid tegen te gaan?

zelfsturend leren

Leerlingen die hun werk plannen en zelfstandig maken, hoe ondersteun je dat?

binnenklasdifferentiatie

Teamteachen om in te spelen op de verschillen in je klas.

Teamteachen = in't water springen

Veel scholen kiezen voor teamteaching om een antwoord te bieden op een aantal uitdagingen. 

De modernisering van de eerste graad secundair onderwijs, het M-decreet of de nodige differentiatie na een periode van afstandsleren, …  kunnen dat proces versnellen. 

Maar wat als je helemaal geen idee hebt hoe te beginnen? Dagelijks Leren zet samen met je team de eerste stappen en bekijkt hoe de werkvorm ingezet kan worden in jouw vak, graad of leerjaar. 

Doelstelling

 • Je analyseert en verbindt leerdoelen met je collega.
 • Je leert de verschillende vormen van teamteaching.
 • Je werkt voor het eerst een les uit en ervaart de werkvorm.

Hoe?

We werken samen een concrete les, thema of lessenpakket uit, waarin we rekening houden met de leerdoelen. We kiezen een vorm van teamteaching. We geven samen les, evalueren het en maken de transfer naar het schoolbeleid.

Rust in grote klassen

Om te kunnen teamteachen werden twee of meer klassen samengezet. Er heerste chaos en drukte in de grote klassen. Leerlingen komen moeilijk tot leren.

Als leraar verlies je je klasmanagement. Plots werken de trucjes niet meer die je altijd kon inzetten. En wat als je collega er andere klasafspraken op nahoudt dan jij? 

Doelstelling

 • Je reflecteert op je klasmanagement.
 • Je wordt geïnspireerd door praktijken uit andere grote klassen.
 • Je past je aanpak aan in consensus met je collega’s.

Hoe?

Dagelijks Leren verzamelt informatie via klasobservatie en focusgesprekken met leerlingen en / of leerkrachten. Je krijgt als team uitgebreide feedback. In een werkmoment worden tools uitgewisseld. Of we bespreken een concreet probleem in een intervisie.

Welbevinden en motivatie

De uitval en het spijbelgedrag op je school zijn een probleem en je wil teamteaching inzetten om leerlingen intrinsiek te motiveren. Je hoopt door met twee in de klas te staan meer ruimte te hebben om individuele gesprekken met leerlingen te voeren of conflicten uit te werken. 

Maar hoe pak je dat aan? Wat zijn de valkuilen. 

Wat als je al eventjes teamteacht en je merkt dat leerlingen het eigenlijk helemaal niet zo fijn vinden?

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht in wat leerlingen motiveert en je past dat toe op je lespraktijk
 • Je wordt geïnspireerd door praktijken van andere teamteachers.

Hoe?

Dagelijks Leren verzamelt informatie via klasobservatie en focusgesprekken met leerlingen en / of leerkrachten. Je krijgt als team uitgebreide feedback. In een werkmoment worden tools uitgewisseld. Of we bespreken een concreet probleem in een intervisie.

Zelfsturend leren

Teamteaching gaat vaak hand in hand met werkvormen waarin leerlingen centraler staan in hun leerproces. Van leerlingen wordt verwacht dat ze zichzelf inschatten en hun werk plannen. Maar zijn jongeren daar wel klaar voor? Welke ondersteuning kunnen we hen bieden? Hoe bouw je die vaardigheid op? En wat met onderlinge verschillen: wat als een leerling woensdag al klaar is met zijn geplande taken en een andere leerling vrijdag pas in gang schiet?

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht in zelfregulatie in het leren.
 • Je wordt geïnspireerd door praktijken van andere teamteachers.

Hoe?

Dagelijks Leren verzamelt informatie via klasobservatie en focusgesprekken met leerlingen en / of leerkrachten. Je krijgt als team uitgebreide feedback. In een werkmoment krijg je inzicht in wat zelfregulering betekent en hoe je het kan ondersteunen. We ontwikkelen instrumenten als een leerlijn of stappenplannen.

Binnenklasdifferentiatie

Via teamteaching kunnen leerkrachten differentiëren op vlak van tempo, niveau, werkvorm, … Co-teaching biedt bovendien een mooie kans om samen te werken met ondersteuners voor leerlingen met leerbehoeften, zodat zij in de klas kunnen begeleiden. 

Zetten jullie teamteaching optimaal in om te kunnen differentiëren?

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht op hoe je je didactiek kan aanpassen aan de verschillen in je klas.
 • Je wordt geïnspireerd door praktijken van andere teamteachers.

Hoe?

Dagelijks Leren verzamelt informatie via klasobservatie en focusgesprekken met leerlingen en / of leerkrachten. Je krijgt als team uitgebreide feedback. In een werkmoment krijg je inzicht in binnenklasdifferentiatie.