Dagelijks Leren zoekt … coach / trainer voor teamteachers

Leerkrachten leren dagelijks. Dagelijks Leren ondersteunt teamteachers en andere samenwerkende schoolteams onder het motto: “Alleen gaat het sneller, samen gaat het beter”. Co- en teamteaching zijn werkvormen waar je krachtige resultaten mee kan bereiken. Samenwerkende leraars spelen in op de verschillen in de klas, werken aan motivatie en welbevinden, zetten in op zelfsturend leren en slopen de muren tussen de vakken en de jaarklassen. Ook op het niveau van de leraars kan teamteaching ingezet worden om te leren van elkaar en door de sterke band veerkrachtiger voor de klas te staan.

Dagelijks Leren

 • inspireert met kennis over wat werkt én met praktijkvoorbeelden van teamteachers in andere scholen;
 • biedt ondersteuning op maat aan voor teamteachers uit kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs – in Vlaanderen en wie weet ook in Nederland. Brussel heeft een speciaal plekje in mijn onderwijshart.
 • coacht individuele onderwijsbeesten en teams op het ‘menselijke’ vlak van lesgeven zodat iedereen veerkrachtig naar school gaat.

Rolbeschrijving

 Dagelijks Leren is een passieproject en tot nu toe een eenmanszaak van mij, Lisa Verhelst. Maar de vraag groeit en om trouw te zijn aan mijn eigen motto, zoek ik een partner in crime om teamteachers nog beter te ondersteunen. In eerste instantie zoek ik iemand om samen een vormingsaanbod – deels in blended learning – voor teamteachers te ontwikkelen en te begeleiden.

Jouw profiel

 • Je bent ondernemend en neemt initiatief.
 • Je bent gebeten door het onderwijs.
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen en geven van vorming.
 • Je kan teams en individuen coachen.
 • Je bent iemand die goed alleen kan werken, maar weet dat het samen beter wordt.
 • Je communiceert direct en transparent, je feedback is constructief en je vraagt zelf graag om advies of tips.
 • Idealiter kan je om met een computer: kennisclips maken, sociale media onderhouden, infographics ontwikkelen, …

Wat heb ik te bieden

 • Een netwerk van teamteachers die je zullen inspireren.
 • Een rugzak vol inspiratie om workshops mee vorm te geven.
 • Een aantal vragen voor een training of ondersteuning per maand, die je als freelancer zal geven.
 • Ik ben een toffe collega, echt!

Interesse?

 Stuur een mail om jezelf voor te stellen naar lisa@dagelijksleren.be, graag voor 15 april. Beschrijf er zeker in op welke manier jij een vormingsaanbod zou vormgeven en wat je vormings- en coachingsstijl is. Voeg gerust je cv toe. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!