veerkracht

Individuele coaching

1-op-1-coaching rond stress, burn-out, veerkracht, leiderschap of andere thema’s.

Burn-out is een werkgerelateerde ziekte. Ondersteun je werknemers door hen individuele coaching aan te bieden.

Opleiding: schoolinterne veerkrachtcoach

Wil je investeren in teamzorg op school? Laat één van je teamleden opleiden tot school- of organisatie-interne veerkrachtcoach, zodat die de schouders kan zetten onder een duurzaam beleid rond teamzorg. Stel iemand aan die krachtige gesprekken met collega’s kan voeren.

Workshops voor leraren, teamleden, ouders en leerlingen

Nodig je ons graag uit op je studiedag, personeelsvergadering of infomoment voor ouders?

Wist je dat ...

… begeleiding van teams meer effect heeft dan een losstaande workshop of studiedag, toch op lange termijn?