inspiratiesessie - teamteaching

Dagelijks Leren ontwikkelde een reeks inspiratiesessies voor op je school. Ze vertrekken allemaal van hetzelfde standpunt: teamteaching is een werkvorm om verschillende doelen te bereiken, nooit een doel op zich. Tijdens de interactieve workshop gaan we na met welk doel teamteaching ingezet kan worden en krijg je inspiratie van andere teams in Brussel, Vlaanderen en Nederland. 

Wanneer je een inspiratiesessie wil aanvragen, bespreken we de beginsituatie van de deelnemers. Afhankelijk daarvan kiezen we samen een sessie. 

De inspiratiesessie kan ook deel uitmaken van een traject op maat.

teamteaching for dummies

Veel scholen kiezen voor co- of teamteaching om een antwoord te bieden op een aantal uitdagingen. 

Teamteaching is een werkvorm om verschillende doelen te bereiken. Uit onderzoek en in uitwisseling met verschillende scholen, blijken die doelen onderverdeeld te kunnen worden in de volgende categorieën: 

 • inclusief leren
 • geïntegreerd leren
 • zelfgestuurd leren
 • motivatie en welbevinden
 • professionalisering

Deze workshop is voor iedere leraar, directeur of onderwijsondersteuner die aan teamteaching wil beginnen, maar graag inspiratie krijgt over hoe je dat best aanpakt. De bovengenoemde doelen vormen de kapstok om voorbeelden aan te hangen.

Doelstelling

 • Je bestudeert verschillende vormen van co- en teamteaching.
 • Je bestudeert verschillende vormen van klas- of vakdoorbrekend werken.
 • Je brainstormt over het doel van teamteaching.
 • Je wordt geïnspireerd door voorbeelden van andere teamteachers.

Hoe?

Presentatie en uitwisseling

Praktisch?

Duur: 2 à 3 uur

Deelnemers: 10 tot 30 deelnemers

Prijs: in onderling overleg te bepalen, hangt af van duur, grootte groep en rest van het traject.

teamteaching for oldies

Veel scholen kozen voor teamteaching in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs, de invoering van het M-decreet of een veranderend publiek. Vaak wordt zo’n project getrokken door een groepje gemotiveerde leraars, die een eilandje vormen in het lerarenteam.

Teamteaching is een werkvorm, nooit een doel. Net zoals alle andere onderwijsmethoden komt het met kansen en valkuilen. 

Deze workshop is voor leraars die al co- of teamteachten en erover in gesprek willen gaan. We maken plaats voor evaluatie van de huidige didactiek, maar zeker ook voor uitwisseling. 

De boeiendste gesprekken gebeuren wanneer teamteachers allerhande samenzitten met collega’s die de werkvorm nog niet kennen maar er wel geïnteresseerd in zijn.

Ook hier hanteren we volgende kapstok, namelijk de mogelijke doelen die met teamteaching bereikt kunnen worden.

 • inclusief leren
 • geïntegreerd leren
 • zelfgestuurd leren
 • motivatie en welbevinden
 • professionalisering

Doelstelling

 • Je analyseert verschillende vormen van co- en teamteaching.
 • Je wordt geïnspireerd door voorbeelden van andere teamteachers.
 • Je maakt een plan op ter verbetering van je didactiek.

Hoe?

Presentatie en uitwisseling

Praktisch?

Duur: 2 à 3 uur

Deelnemers: 10 tot 30 deelnemers

Prijs: in onderling overleg te bepalen, hangt af van duur, grootte groep en rest van het traject.