Komen Leren is een traject in opbouw. Stoef over je eigen school en bezoek andere scholen om op die manier dagelijks van elkaar te leren.

Komen Leren – editie: co-teachen in diversiteit zal plaatsvinden in december. We nodigen leerkrachten, zorgleerkrachten en ondersteuners van ondersteuningscentra uit om uit te wisselen over hoe je co-teaching optimaal kan inzetten om kinderen met bijzondere zorgnoden te ondersteunen. Meer info volgt …