Wat?

Tijdens deze intervisie wisselen onderwijsvernieuwers succes en uitdagingen uit. De focus ligt niet op de inhoud van je onderwijsproject, eerder op het proces van de vernieuwing. We komen 5 keer samen in het schooljaar en houden elkaar ondertussen op de hoogte van hoe het proces verloopt op school. Op het einde van dit traject heb je je eerste stappen gezet om te innoveren op jouw school.

Tijdens de startsessie leren we elkaar kennen. Pas nadien kunnen we het verloop van de 5 sessies concreet invullen. Dit is de ruwe planning:

1. Kennismaking. Beginsituatie en doelen uittekenen.  

2. Verandering. Inzicht in hoe een veranderproces loopt. Omgaan met weerstand.  

3. Overtuigend en verbindend communiceren.  

4. Zorgen voor jezelf. Burn-out voorkomen. Delegeren om te leren.  

5. Verandering evalueren en borgen.  

Hoe?

Een intervisiesessie zal steeds bestaan uit

  • inhoud, met de focus op het veranderproces
  • uitwisseling, waarin de leden samenwerken en uitwisselen.

Het doel is dat de deelnemers na elke sessie niet alleen inzicht hebben in hun eigen proces, maar ook handvaten hebben om er verder mee aan de slag te gaan.

Wie?

De intervisiereeks wordt georganiseerd en gemodereerd door Lisa Verhelst (Dagelijks Leren). Tussen de sessies is zij bereikbaar voor tips, feedback of luisterend oor.

Waar en wanneer?

Er vinden 3 trajecten plaats, elk met een eigen startsessie. Tijdens de startsessie leggen de deelnemers samen de volgende sessies vast. Opgelet, de sessies zullen ook tijdens lesuren vallen.

Startsessie Brussel: woensdag 02/10 – 13-16u

Startsessie Leuven: woensdag 09/10 – 13-16u

Startsessie Gent: woensdag 16/10 – 13-16u

Prijs

€250 voor het gehele intervisietraject.

Schrijf je in via deze link.

Opmerking: we kiezen ervoor een prijs voor het hele traject te vragen, omdat we het niet zien zitten dat deelnemers naar één enkele intervisie komen. We zien dit als een geheel. Indien het niet mogelijk is één leerkracht 5 keer vrij te roosteren op een schooljaar, is een ‘schooldeelname’ mogelijk, waarin twee leerkrachten hun deelname afwisselen. Dit kan alleen op voorwaarde dat de deelnemers goed met elkaar communiceren.