Inhoud

Co-teachen wil ook zeggen dat je intensief met collega’s moet samenwerken. Veel leerkrachten ervaren dat als bedreigend. Hoe zorg je voor een open communicatie waarin collega’s elkaar ondersteunen, maar ook feedback geven? Hoe voorkom je conflicten tussen collega’s en hoe los je ze op? Hoe zorg je ervoor dat je efficiënt vergadert? Hoe draai je een samenwerking om, van bedreigend naar leerrijk?

Vorm

Een intervisie van Dagelijks Leren volgt steeds hetzelfde stramien:

  • je krijgt op voorhand een vragenlijstje: wat zijn je noden en vragen over dit ontwerp? Elke deelnemer uploadt een good practice of een succesverhaal.
  • een intervisie start met een kennismakingsmoment, we bepalen samen het precieze onderwerp van de uitwisseling.
  • collega’s wisselen uit, geven elkaar een antwoord op vragen, delen succesverhalen, ..
  • mini-rondleiding op de gastschool
  • je geeft aan wat je persoonlijk uitdaging op school wordt
  • enkele weken later krijg je opnieuw een vragenlijst: ben je je uitdaging aangegaan? Is er vergadering gekomen? Hoe is dat verlopen?

Een intervisie is iets voor jou, als je

  • graag deelt
  • je kwetsbaar durft opstellen
  • leert in interactie

Inschrijving

Locatie en datum vast te leggen

Deelnameprijs: €40 – gratis voor 3 leerkrachten van de gastschool

Vul deze link in voor je inschrijving.