Onderzoek - team teach

Wat werkt in het onderwijs? Het is een vraag die leraars en onderzoekers bezighoudt. Met Dagelijks Leren ondersteunen we teamteachers in hun lespraktijk, maar wel met grondige kennis over het onderwerp. 

 

We hebben dan ook de ambitie hier informatie te verzamelen over de werkvorm van co- en teamteaching. We gaan actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met pedagogen, onderwijskundigen en lerarenopleiders. We proberen op deze pagina beschikbare informatie te verzamelen voor leraars en directeurs.

 

Geïnteresseerd in een samenwerking – of heb je een tip voor een boek, artikel of website die hier vermeld zou mogen worden, geef ons een seintje.

Een tijdje geleden nam ik contact om met een docent en onderzoeker van de UAntwerpen. Ik wou eens polsen of er een mogelijkheid bestond om samen te werken met een student van de master opleidings- en onderwijswetenschappen om samen te onderzoeken wat het effect was van teamteaching op de leerresultaten van mijn leerlingen. 

Ik leerde dat dit onderzoek zeer moeilijk te organiseren is. Leerwinst hangt af van zo veel verschillende variabelen

Stel dat je een klas die les krijgt van teamteachers zou vergelijken met een ‘gewone’ klas en dat zou blijken dat de ene klas na een tijdje beter scoort op een test dan de andere. Dan is het onhaalbaar te bewijzen dat dit aan de werkvorm van teamteaching lag. 

Je kan wel onderzoeken of teamteaching effect heeft op variabelen, waarvan we weten dat ze invloed hebben op leerwinst. Zo weten we dat directe en individuele feedback werkt. Dan zouden we kunnen nagaan of leraars beter feedback geven binnen de werkvorm van teamteaching. 

Alleen op die manier kan teamteaching effect hebben. Kijk naar hoe laag de werkvorm scoort op de lijst van Hattie. Teamteaching op zich heeft weinig leereffect. Wat jij tijdens het teamteachen doet, wel!

Teamteachen is een werkvorm, geen doel

Co- en teamteachen helpt je verschillende doelen te bereiken, maar het is nooit een doel op zich. Bij Dagelijks Leren geloven we dat het belangrijk is te weten met welk doel je eraan start. Daardoor kan je je didactiek helder evalueren. 

Co-teach je om beter in te gaan op de verschillen in je klas? Ga dan na of de leerresultaten nadien verbeterd zijn. Teamteach je om beginnende leraars te begeleiden? Vraag hen of het werkte. 

Met welk doel co- of teamteach jij? Neem deel aan ons onderzoek en vul de vragenlijst in. Bedankt!

Lees- en leerlijst

Over co-teaching

Oorspronkelijk spreekt men van co-teaching voor wanneer een reguliere leerkracht samen met een gespecialiseerde leerkracht lesgeeft in de context van inclusief onderwijs.

Fluijt, D. (2014). Prisma Co-Teaching. Passend op weg naar integratief onderwijs. ACCO Uitgeverij.

Fluijt, D., Struyf, E., & Bakker, C. (2016a). Samen lesgeven. Co-teaching in de praktijk. Kalmthout: Pelckmans Pro.

GO! Gemeenschapsonderwijs: Co-Teaching. Geschreven in 2016, laatst bekeken in februari 2020 op https://www.g-o.be/coteaching_maa16/?pub=1189.

 
Over teamteaching

Zie de projectwebsite ‘Teamteaching: samen onderweg.‘ van de Artevelde Hogeschool. 

Meirsschaut, M. & Ruys, I. (2017). Teamteaching: Wat, waarom, hoe en met welke resultaten? Een verkenning van de
literatuur. Eindrapport literatuurstudie. Steunpunt Onderwijsonderzoek, Gent. Vind het hier.

Meirsschaut, M., & Ruys, I. (2018). Teamteaching: samen onderweg. Een leidraad voor de praktijk. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek. Vind je hier.

Baeten, M. & Simons, M. (2014). Student teachers’ teamteaching: Models, effects, and conditions for implementation. Teaching and Teacher Education, 41, 92-110. Hier online te lezen.

 
In het Engels

Co-Teaching: How to Make it Work? https://www.cultofpedagogy.com/co-teaching-push-in/

What is Co-Teaching? An Introduction to Co-Teaching and Inclusion. http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/

 

Materiaal

Teamteaching babbelkaartjes. Ontwikkeld door Artevelde hogeschool en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Inclusief leren betekent op zo’n manier lesgeven dat je bij zo veel mogelijk leerlingen een zo groot mogelijke leerwinst boekt, ondanks hun bagage. Die bagage kan te maken hebben met thuistaal, schoolloopbaan, leerstoornis, … Dit is de voornaamste reden waarom leerkrachten voor teamteaching kiezen. 

Wil je weten hoe je dit aanpakt? Lees dan over differentiatie in het algemeen en probeer het met je teamteacher toe te passen op jullie klaspraktijk.

 
Lesgeven met impact

Zorg er eerst voor dat je lessen de principes van effectief lesgeven bevatten, zodat je in de brede basiszorg al de meeste leerlingen meehebt.

 

  • Kirschner, P., L. Claessens & S. Raaijmakers (2018). Op de schouders van reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Drukkerij Ten Brink Uitgevers, Meppel. Hier gratis te downloaden.
  • Surma, T., K. Vanhoyweghen, D. Sluijsmans, G. Camp, D. Muijs & P. Krischner (2019). Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Ten Brink Uitgevers. Hier gratis te downloaden.
  • The Learning Scientists. www.learningscientists.org
 
Binnenklasdifferentiatie

Kies voor teamteaching om in te spelen op verschillen in je klas. Leer bij over differentiatie in volgende boeken of op deze websites:

Over teamteaching en UDL

Stein, E. (2016). Elevating Co-Teaching through UDL. CAST Professional Publishing.

Hier een webinar van mevr. Stein.

Over teamteaching en groeperen
Enkele praktijkvoorbeelden

Klasse: ‘De kracht van co-teaching in het M‑decreet’ (Tinne Deboes, 15 december 2015)

 

Feedback en interactie

Met meer leerkrachten in de klas zorg je voor meer kansen om leerlingen gerichte feedback te geven.

Bronnenlijst wordt aangevuld.

Begeleiding voor leerstoornissen

Co-teach met een leerkracht buitengewoon onderwijs of een paramedisch specialist, zoals een persoonlijke begeleider, een logopedist, een orthopedagoog, …

Bronnenlijst wordt aangevuld.

Alquraini, Turki. (2012). Critical components of successful inclusion of students with severe isabilities: Literature review. International Journal of Special Education. 27. 42-59.

What is Co-Teaching? An Introduction to Co-Teaching and Inclusion.

Duurzaam Onderwijs, blog van Kris Van den Branden (2018). 6 modellen om vakdoorbrekend te werken.https://duurzaamonderwijs.com/2018/11/05/6-modellen-om-vakdoorbrekend-te-werken/

Jolles, J. (2016). Het tienerbrein. Over adolescenten tussen biologie en omgeving. Amsterdam University Press.

 

Websites

Brainfacts.org

Education Endowment Foundation

Vandenbranden, Kris. In 7 stappen naar een krachtiger onderwijs van de zelfregulering van leerlingen. 23 mei 2020 op de blog Duurzaam Onderwijs.

Wordt aangevuld

Interview met Kris Van den Brande (2019). Collegiale visitatie: “Leraren moeten meer spieken”. Klasse.

https://www.klasse.be/214572/collegiale-visitatie-leraren-moeten-meer-spieken/

Interview met Devos G., M. Tuytens en R. Vanderlinde (2013). Vlaamse leraren werken niet vaak samen. Klasse.

https://www.klasse.be/34792/waarom-werken-leraren-weinig-samen/

Mijn Springuur, blog van Josfien Demey (2019): Ga eens shoppen bij een collega-leraar.

https://mijnspringuur.be/springuur-shoppen-collega-leraar-lesbezoek/

X, Y of Einstein, blog van Pedro De Bruyckere (2019): Nieuwe paper toont leerwinst van collegiale visitaties in scholen.

https://pedrodebruyckere.blog/2019/10/13/nieuwe-paper-toont-leerwinst-van-collegiale-visitaties-in-scholen/

Co- en teamteaching in een schoolbeleid

De Boe, D. (2017). Edunext. Transformeer je school van binnenuit. Lannoo Campus, Tielt.

Smits, B. & Y. Larock (2020). Iedereen schoolmaker. Investeren in samen leren. Lannoo Campus, Tielt.

Van Acker, T. & Y. Demaertelaere (2014). Scholen slim organiseren. Anders werken met goesting. Lannoo Campus, Tielt.

Beleidsvoerend vermogen als voorwaarde voor effectief teamteachen

Vanhoof, J., A. Deneire & P. Van Petegem (2011). Waar zit beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen? Plantyn, Mechelen.

Vanhoof, J. & P. Van Petegemn (2017). Doeltreffend schoolbeleid. Praktijkboek beleidsvoerend vermogen in scholen. Acco, Leuven.