Onderzoek - team teach

Wat werkt in het onderwijs? Het is een vraag die leraars en onderzoekers bezighoudt. Met Dagelijks Leren ondersteunen we teamteachers in hun lespraktijk, maar wel met grondige kennis over het onderwerp. 

 

We hebben dan ook de ambitie hier informatie te verzamelen over de werkvorm van co- en teamteaching. We gaan actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met pedagogen, onderwijskundigen en lerarenopleiders. We proberen op deze pagina beschikbare informatie te verzamelen voor leraars en directeurs.

 

Geïnteresseerd in een samenwerking – of heb je een tip voor een boek, artikel of website die hier vermeld zou mogen worden, geef ons een seintje.

Een tijdje geleden nam ik contact om met een docent en onderzoeker van de UAntwerpen. Ik wou eens polsen of er een mogelijkheid bestond om samen te werken met een student van de master opleidings- en onderwijswetenschappen om samen te onderzoeken wat het effect was van teamteaching op de leerresultaten van mijn leerlingen. 

Ik leerde dat dit onderzoek zeer moeilijk te organiseren is. Leerwinst hangt af van zo veel verschillende variabelen

Stel dat je een klas die les krijgt van teamteachers zou vergelijken met een ‘gewone’ klas en dat zou blijken dat de ene klas na een tijdje beter scoort op een test dan de andere. Dan is het onhaalbaar te bewijzen dat dit aan de werkvorm van teamteaching lag. 

Je kan wel onderzoeken of teamteaching effect heeft op variabelen, waarvan we weten dat ze invloed hebben op leerwinst. Zo weten we dat directe en individuele feedback werkt. Dan zouden we kunnen nagaan of leraars beter feedback geven binnen de werkvorm van teamteaching. 

Alleen op die manier kan teamteaching effect hebben. Kijk naar hoe laag de werkvorm scoort op de lijst van Hattie. Teamteaching op zich heeft weinig leereffect. Wat jij tijdens het teamteachen doet, wel!

Teamteachen is een werkvorm, geen doel

Co- en teamteachen helpt je verschillende doelen te bereiken, maar het is nooit een doel op zich. Bij Dagelijks Leren geloven we dat het belangrijk is te weten met welk doel je eraan start. Daardoor kan je je didactiek helder evalueren. 

Co-teach je om beter in te gaan op de verschillen in je klas? Ga dan na of de leerresultaten nadien verbeterd zijn. Teamteach je om beginnende leraars te begeleiden? Vraag hen of het werkte. 

Met welk doel co- of teamteach jij? Neem deel aan ons onderzoek en vul de vragenlijst in. Bedankt!

Lees- en leerlijst

Over co-teaching

Oorspronkelijk spreekt men van co-teaching voor wanneer een reguliere leerkracht samen met een gespecialiseerde leerkracht lesgeeft in de context van inclusief onderwijs.

Fluijt, D. (2014). Prisma Co-Teaching. Passend op weg naar integratief onderwijs. ACCO Uitgeverij.

Fluijt, D., Struyf, E., & Bakker, C. (2016a). Samen lesgeven. Co-teaching in de praktijk. Kalmthout: Pelckmans Pro.

GO! Gemeenschapsonderwijs: Co-Teaching. Geschreven in 2016, laatst bekeken in februari 2020 op https://www.g-o.be/coteaching_maa16/?pub=1189.

 
Over teamteaching

Zie de projectwebsite ‘Teamteaching: samen onderweg.‘ van de Artevelde Hogeschool. 

Meirsschaut, M. & Ruys, I. (2017). Teamteaching: Wat, waarom, hoe en met welke resultaten? Een verkenning van de
literatuur. Eindrapport literatuurstudie. Steunpunt Onderwijsonderzoek, Gent. Vind het hier.

Meirsschaut, M., & Ruys, I. (2018). Teamteaching: samen onderweg. Een leidraad voor de praktijk. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek. Vind je hier.

Baeten, M. & Simons, M. (2014). Student teachers’ teamteaching: Models, effects, and conditions for implementation. Teaching and Teacher Education, 41, 92-110. Hier online te lezen.

 
In het Engels

Co-Teaching: How to Make it Work? https://www.cultofpedagogy.com/co-teaching-push-in/

What is Co-Teaching? An Introduction to Co-Teaching and Inclusion. http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/

 

Materiaal

Teamteaching babbelkaartjes. Ontwikkeld door Artevelde hogeschool en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Wordt aangevuld

Duurzaam Onderwijs, blog van Kris Van den Branden (2018). 6 modellen om vakdoorbrekend te werken.https://duurzaamonderwijs.com/2018/11/05/6-modellen-om-vakdoorbrekend-te-werken/

Wordt aangevuld

Wordt aangevuld

Interview met Kris Van den Brande (2019). Collegiale visitatie: “Leraren moeten meer spieken”. Klasse.

https://www.klasse.be/214572/collegiale-visitatie-leraren-moeten-meer-spieken/

Interview met Devos G., M. Tuytens en R. Vanderlinde (2013). Vlaamse leraren werken niet vaak samen. Klasse.

https://www.klasse.be/34792/waarom-werken-leraren-weinig-samen/

Mijn Springuur, blog van Josfien Demey (2019): Ga eens shoppen bij een collega-leraar.

https://mijnspringuur.be/springuur-shoppen-collega-leraar-lesbezoek/

X, Y of Einstein, blog van Pedro De Bruyckere (2019): Nieuwe paper toont leerwinst van collegiale visitaties in scholen.

https://pedrodebruyckere.blog/2019/10/13/nieuwe-paper-toont-leerwinst-van-collegiale-visitaties-in-scholen/

Co- en teamteaching in een schoolbeleid

De Boe, D. (2017). Edunext. Transformeer je school van binnenuit. Lannoo Campus, Tielt.

Smits, B. & Y. Larock (2020). Iedereen schoolmaker. Investeren in samen leren. Lannoo Campus, Tielt.

Van Acker, T. & Y. Demaertelaere (2014). Scholen slim organiseren. Anders werken met goesting. Lannoo Campus, Tielt.

Beleidsvoerend vermogen als voorwaarde voor effectief teamteachen

Vanhoof, J., A. Deneire & P. Van Petegem (2011). Waar zit beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen? Plantyn, Mechelen.

Vanhoof, J. & P. Van Petegemn (2017). Doeltreffend schoolbeleid. Praktijkboek beleidsvoerend vermogen in scholen. Acco, Leuven.