#allemaalvanbelang op school

1.

@LisaVerhelst: Op de kusttram tijdens de zeeklas worden enkele leerlingen uitgescholden (“bruine vuilzakken”) en gewaarschuwd dat als ze iets stelen, ze kapot gemaakt worden. Ik sta erbij en ben vooral bang. Leerlingen troosten mij, ze zijn dit wel gewend. #allemaalvanbelang

Nooit zag ik hoe reëel en hard racisme is, tot ik leerkracht werd in Brussel. Voor het eerst zag en hoorde ik het tegenover mijn leerlingen in onversneden vorm. Sinds de dag waarop ik faalde in de bescherming van mijn eigen leerlingen tegen verbale en bijna fysieke agressie, aanvaard ik niet meer dat racisme relatief of verdoken wordt genoemd.

De MIVB raadt getuigen van grensoverschrijdend gedrag aan in groep te reageren. Toon aan de belager dat die jongeren bij jou horen, praat tegen je leerlingen en zet je fysiek naast hen . Zeg hen expliciet dat wat gebeurde niet oké is en dat je met hen meeleeft.

 

 

2.

@LisaVerhelst: Leerling vraagt in een museum waarom hij zijn rugzak niet mag meenemen. Hij krijgt van de bewaker het antwoord dat hij “terug naar school moet om deftig Nederlands te leren.”

Leer je leerlingen de wegen om hulp in te schakelen. Geef hen kennis over onze wetgeving en de straffen die er op racisme staan. Leer hen opkomen voor hun rechten. Oefen op de noodzakelijke sociale vaardigheden om assertief maar gepast te reageren – maar geef hen ook de ruimte om zich af te reageren.

Schrijf met je leerling een klachtenbrief naar het museum om het gedrag van de bewaker aan te kaarten.

3.

@farahkdi: Mijn zusje werd mevrouw snorremans door haar racistische leerkracht genoemd. “Want ja bruine mensen zijn behaard”

Wat is dit moeilijk: vermoeden dat een collega discrimineert in uitspraken of handelingen. Want ik weet ook hoe ‘racist!’ een scheldwoord is dat veel van onze ketten naar ons hoofd slingeren, ook als dat echt niet terecht is. De laatste weken hoor ik bijvoorbeeld ook vaak: “Ik ben uw hond niet!” Pubers – zeker jongeren die op straat gesocialiseerd zijn – houden er niet van op hun plaats gezet te worden. Wanneer dat voor hun peers gebeurt, is de afgang des te groter. Een manier om zich stoer voor te doen en weer controle over de situatie te krijgen, is jou afdoen als racist. Ze zetten graag een deel van hun identiteit op de voorgrond. Wie in België geboren is maar nog steeds Marokkaan of allochtoon wordt genoemd, speldt die naam op als geuzenaam.

Dat mag je echter niet blind maken voor het feit dat het wel kan dat een collega over de schreef ging. Spreek hem of haar daarover aan. Ik weet dat dit supermoeilijk is. Maar het is onze plicht. Weet bovendien dat je meldingsplicht hebt, in dezelfde mate als wanneer je vermoedt dat een collega een leerling op een andere manier misbruikt.

4.

@eemineozen93: Ik ben vandaag mijn ex-leerkracht godsdienst (katholiek secundair onderwijs) tegengekomen.Toen zij naar mijn opleiding vroeg, heb ik met grote trots “Master in de rechten aan de UGent” geantwoord.Haar reactie was “Ah, het is dan toch gelukt?”.Ja, mevrouw. Het is mij TOCH gelukt!

Vraag 22 van De Vragen van Proust’ in De Morgen luidt: ‘Heb je jezelf al betrapt op racistische gevoelens?’ Ik kan me niet inbeelden dat je daar nee op kan antwoorden. Wij-zijdenken maakt deel uit van onze manier om structuur te krijgen in de sociale jungle. Stap 1 is: het erkennen van die gevoelens en daar wat aan doen. Erkennen dat er onbewuste denkprocessen bestaan waardoor je bij leerlingen met een migratieachtergrond minder hoge verwachtingen koestert en daardoor minder kansen geeft, is de onderwijsvertaling van stap 1. Elke leraar kan het heft in handen nemen om daar wat aan te doen. Dit kan door de achtergrond van je leerlingen heel grondig te kennen: thuissituatie, leerstoornissen, begeleiding, moedertaal, … het is geen overbodige kennis. Houd dit steeds achter de hand wanneer beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld op de klassenraad. Spreek erover met collega’s, leerlingbegeleiding, ondersteuners, ouders en CLB. It takes a village to raise a child.

Wees je er bewust van dat kwalitatief onderwijs net dat onderwijs is dat elke leerling doet uitblinken.

5.

@Op Nederlandstalige school in Laken uitgescholden voor sale flamande, sale belge, in het gezicht gespuwd en van de bus geduwd, ik was als belg zonder andere roots in de minderheid, heb niet lang op die school gezeten.. .

Sal Flamand. Het is een scheldwoord dat op Brusselse scholen gebruikt wordt. Flappie is de lieve versie. Wees niet blind voor het feit dat racisme nooit oké is. Spreek leerlingen er even hard op aan. Nog sterker, werk hier preventief aan. De nieuwe eindtermen actief burgerschap van de eerste graad zetten de deur hiervoor open. Maar nog effectiever dan hier en daar een project rond burgerschap, is dagelijks het goede voorbeeld geven. Scholen die diversiteit inzetten als troef, hebben impact op de leerresultaten.

Wees het lerarenteam dat zelf open en duidelijk communiceert en ondanks meningsverschillen samenwerkt. Zet in op een divers lerarencorps en maak gebruik van elkaars talenten. Zoek een collega om mee samen te werken die jouw talenten compenseert. Want dit zal je niet alleen oplossen, dit moeten we samen doen. Allemaal samen, allemaal van belang.

Smakelijk leren!

P.S. Als je opmerkingen, feedback of aanvullingen hebt, geef ze zeker mee. Want wat weet ik? Ik ben ook maar een witte leraar die ervaart, probeert, faalt en opnieuw probeert. Laten we dit gesprek open en constructief houden. Laten we naar elkaar luisteren.