Inhoud

Als je alleen voor een relatief kleine klas staat, hanteer je een set regels en afspraken om orde en structuur in de klas te behouden. Maar hoe doe je dat in een grote klas? En hoe zorg je ervoor dat je volgens dezelfde normen en waarden lesgeeft als je collega?

Vorm

Een intervisie van Dagelijks Leren volgt steeds hetzelfde stramien:

  • je krijgt op voorhand een vragenlijstje: wat zijn je noden en vragen over dit ontwerp? Elke deelnemer uploadt een good practice of een succesverhaal.
  • een intervisie start met een kennismakingsmoment, we bepalen samen het precieze onderwerp van de uitwisseling.
  • collega’s wisselen uit, geven elkaar een antwoord op vragen, delen succesverhalen, ..
  • mini-rondleiding op de gastschool
  • je geeft aan wat je persoonlijke uitdaging op school wordt
  • enkele weken later krijg je opnieuw een vragenlijst: ben je je uitdaging aangegaan? Is er verandering gekomen? Hoe is dat verlopen?

Een intervisie is iets voor jou, als je

  • graag deelt
  • je kwetsbaar durft opstellen
  • leert in interactie

Inschrijving

29 mei 2019 – 13-16u – De Ring, Leuven

Deelnameprijs: €40 – gratis voor 3 leerkrachten van de gastschool

Vul deze link in voor je inschrijving.