Inhoud

Co-teachen begint vaak vanuit een project waarin verschillende vakken geïntegreerd worden aangeboden. Hoe zorg je ervoor dat de eigenheid van een vak gewaarborgd blijft wanneer het opgaat in een groter geheel? Hoe zorg je ervoor dat je linken kan leggen tussen verschillende vakgebieden, zodat je leerstof levensechter wordt?

Vorm

Een intervisie van Dagelijks Leren volgt steeds hetzelfde stramien:

  • je krijgt op voorhand een vragenlijstje: wat zijn je noden en vragen over dit ontwerp? Elke deelnemer uploadt een good practice of een succesverhaal.
  • een intervisie start met een kennismakingsmoment, we bepalen samen het precieze onderwerp van de uitwisseling.
  • collega’s wisselen uit, geven elkaar een antwoord op vragen, delen succesverhalen, ..
  • mini-rondleiding op de gastschool
  • je geeft aan wat je persoonlijke uitdaging op school wordt
  • enkele weken later krijg je opnieuw een vragenlijst: ben je je uitdaging aangegaan? Is er verandering gekomen? Hoe is dat verlopen?

Een intervisie is iets voor jou, als je

  • graag deelt
  • je kwetsbaar durft opstellen
  • leert in interactie

Inschrijving

27/11/2019 – 13-16u – Brussel/Halle

Deelnameprijs: €50 – gratis voor 3 leerkrachten van de gastschool

Vul deze link in voor je inschrijving.