traject - team teach

Dagelijks Leren ondersteunt je team op maat. Om daar een concreet zicht op te krijgen, stellen we hieronder enkele voorbeeldtrajecten voor. Zie het als ‘ondersteuning à la carte‘. 

Elk traject begint met een intakegesprek, dat telefonisch plaatsvindt. We bespreken de noden van de school, de doelen van de ondersteuning en de concrete aanpak. We kunnen naar believen afwijken van de voorstellen hieronder. 

De belangrijkste voorwaarde voor een samenwerking, is de bereidheid van het team om nieuwe kennis op te doen (theorie) én om te reflecteren op de eigen aanpak (praktijk). We hopen dat de klasdeuren voor ons geopend worden.  

De prijs van de ondersteuning hangt af van:

 • het aantal contacturen,
 • de nodige voorbereidingstijd en
 • de grootte van de groep

en wordt transparant met je besproken tijdens het intakegesprek. Wij begrijpen dat dit een obstakel kan zijn voor een aantal teams, vandaar dat we er liever in overleg over beslissen.

Teamteachen = in't water springen

Veel scholen kiezen voor teamteaching om een antwoord te bieden op een aantal uitdagingen. 

De modernisering van de eerste graad secundair onderwijs, het M-decreet of de nodige differentiatie na een periode van afstandsleren, …  kunnen dat proces versnellen. 

Maar wat als je helemaal geen idee hebt hoe te beginnen? Dagelijks Leren zet samen met je team de eerste stappen en bekijkt hoe de werkvorm ingezet kan worden in jouw vak, graad of leerjaar. 

Doelstelling

 • Je analyseert en verbindt leerdoelen met je collega.
 • Je leert de verschillende vormen van teamteaching.
 • Je werkt voor het eerst een les uit en ervaart de werkvorm.

Hoe?

We werken samen een concrete les, thema of lessenpakket uit, waarin we rekening houden met de leerdoelen. We kiezen een vorm van teamteaching. We geven samen les, evalueren het en maken de transfer naar het schoolbeleid.

Rust in grote klassen

Om te kunnen teamteachen werden twee of meer klassen samengezet. Er heerste chaos en drukte in de grote klassen. Leerlingen komen moeilijk tot leren.

Als leraar verlies je je klasmanagement. Plots werken de trucjes niet meer die je altijd kon inzetten. En wat als je collega er andere klasafspraken op nahoudt dan jij? 

Doelstelling

 • Je reflecteert op je klasmanagement.
 • Je wordt geïnspireerd door praktijken uit andere grote klassen.
 • Je past je aanpak aan in consensus met je collega’s.

Hoe?

Dagelijks Leren verzamelt informatie via klasobservatie en focusgesprekken met leerlingen en / of leerkrachten. Je krijgt als team uitgebreide feedback. In een werkmoment worden tools uitgewisseld. Of we bespreken een concreet probleem in een intervisie.

Welbevinden en motivatie

De uitval en het spijbelgedrag op je school zijn een probleem en je wil teamteaching inzetten om leerlingen intrinsiek te motiveren. Je hoopt door met twee in de klas te staan meer ruimte te hebben om individuele gesprekken met leerlingen te voeren of conflicten uit te werken. 

Maar hoe pak je dat aan? Wat zijn de valkuilen. 

Wat als je al eventjes teamteacht en je merkt dat leerlingen het eigenlijk helemaal niet zo fijn vinden?

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht in wat leerlingen motiveert en je past dat toe op je lespraktijk
 • Je wordt geïnspireerd door praktijken van andere teamteachers.

Hoe?

Dagelijks Leren verzamelt informatie via klasobservatie en focusgesprekken met leerlingen en / of leerkrachten. Je krijgt als team uitgebreide feedback. In een werkmoment worden tools uitgewisseld. Of we bespreken een concreet probleem in een intervisie.

Zelfsturend leren

Teamteaching gaat vaak hand in hand met werkvormen waarin leerlingen centraler staan in hun leerproces. Leerlingen worden verwacht zichzelf in te schatten en hun werk in te plannen. Maar zijn jongeren daar wel klaar voor? Welke ondersteuning kunnen we hen bieden? Hoe bouw je die vaardigheid op? En wat met onderlinge verschillen: wat als leerlingen a woensdag al klaar is met zijn geplande taken en leerling b vrijdag pas in gang schiet?

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht in zelfregulatie in het leren.
 • Je wordt geïnspireerd door praktijken van andere teamteachers.

Hoe?

Dagelijks Leren verzamelt informatie via klasobservatie en focusgesprekken met leerlingen en / of leerkrachten. Je krijgt als team uitgebreide feedback. In een werkmoment krijg je inzicht in wat zelfregulering betekent en hoe je het kan ondersteunen. We ontwikkelen instrumenten als een leerlijn of stappenplannen.

Binnenklasdifferentiatie

Via teamteaching kunnen leerkrachten differentiëren op vlak van tempo, niveau, werkvorm, … Co-teaching biedt bovendien een mooie kans om samen te werken met ondersteuners voor leerlingen met leerbehoeften, zodat zij in de klas kunnen begeleiden. 

Zetten jullie teamteaching optimaal in om te kunnen differentiëren?

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht op hoe je je didactiek kan aanpassen aan de verschillen in je klas.
 • Je wordt geïnspireerd door praktijken van andere teamteachers.

Hoe?

Dagelijks Leren verzamelt informatie via klasobservatie en focusgesprekken met leerlingen en / of leerkrachten. Je krijgt als team uitgebreide feedback. In een werkmoment krijg je inzicht in binnenklasdifferentiatie.