de leraar leert

De leraar als coach

Workshop om enkele coachingsvaardigheden in te oefenen.

Feedback geven en ontvangen

Workshop waarin leerkrachten oefenen in het geven en ontvangen van feedback.

Samenstelling teams

Een traject op maat om een samenwerkend team samen te stellen.

Mentorschap in teamteaching

Stages en aanvangsbegeleiding in teamteamching.

Effectief overleggen

Weg van de vergadercultuur, naar effectief overleg.

Conflictbemiddeling

Herstelgerichte bemiddeling bij conflicten.

Aanbod

Wat?

Dagelijks Leren ondersteunt samenwerkende leerkrachten op menselijk vlak.

Zij groeien door feedback te geven en te ontvangen, effectief te overleggen en slim samen te werken. Deze trajecten begeleiden je team daarbij.

Wie?

Wij werken in de eerste plaats met de samenwerkende leraars maar nodigen directieleden van harte uit aan de tafel. 

Hoe?

 • Elk traject wordt vormgegeven op maat van de school. We stellen hieronder enkele voorbeeldtrajecten voor. Zie het als ‘ondersteuning à la carte‘.
 • We beginnen steeds met een intakegesprek, dat telefonisch gebeurt. We bespreken de noden van de school, de doelen van de ondersteuning en de concrete aanpak.
 • We kunnen naar believen afwijken van de voorstellen hieronder. 
 • De belangrijkste voorwaarde voor een samenwerking, is de bereidheid van het team om nieuwe kennis op te doen (theorie) én om te reflecteren op de eigen aanpak (praktijk). We hopen dat de klasdeuren voor ons geopend worden.  

Alle trajecten zijn coronaproof, we houden rekening met de omstandigheden en schakelen indien nodig over op digitaal werken.

De Leraar als coach

Veel leraars die via teamteaching lesgeven, merken dat hun rol als leraar verandert. Ze worden meer en meer leercoach. 

Dat kan sporadisch gebeuren, bijvoorbeeld wanneer ze leerlingen individueel ondersteunen wanneer hun collega een instructie geeft. Maar het kan ook een structurele aanpassing zijn.

De leraar als coach. Klinkt goed, maar simpel is het niet. Gelukkig zijn ook dit vaardigheden die je kan leren:

 • Hoe voer je gesprekken met leerlingen zodat ze groeien?
 • Hoe leer je strategieën aan?
 • Wat is feedback en hoe geef je die op de meest effectieve manier?
 • Hoe breng je leerlingen tot zelfreflectie?

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht in wat een coachende rol inhoudt.
 • Je oefent gesprekstechnieken in.

Hoe?

Een interactieve workshop waarin gesprekstechnieken bij elkaar ingeoefend worden. We gaan op een open en eerlijke manier met elkaar in gesprek en maken afspraken voor de toepassing in de klas.

Deze workshop kan apart aangeboden worden of als deel van een traject.

Praktisch

Duur: 3 uur

Deelnemers: 5 tot 30 deelnemers (in kleine teams onderverdeeld)

Prijs: €450 (in onderhandeling: hangt af van duur, grootte groep en rest van het traject)

feedback geven en ontvangen

Net zoals feedback belangrijk is in het leerproces van leerlingen, is het ook van belang bij leerkrachten. Leerkrachten en onderwijsbeesten die in groep werken, leren elke dag door elkaar bezig te zien. Ze kunnen dat leerproces verscherpen door directe, gerichte en opbouwende feedback te leren geven én ontvangen. 

Dit kan in het kader van samenwerkend lesgeven voor een stage of mentorschap, maar evenzeer voor leerkrachten die dagelijks van elkaar willen leren.

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht in wat de elementen zijn van effectieve feedback.
 • Je oefent feedback geven in met je collega’s.
 • Je oefent feedback ontvangen in met je collega’s.

Hoe?

Een interactieve workshop waarin gesprekstechnieken bij elkaar ingeoefend worden. We gaan op een open en eerlijke manier met elkaar in gesprek en maken afspraken voor de toepassing in de klas.

Deze workshop kan apart aangeboden worden of als deel van een traject.

Praktisch

Duur: 3 uur

Deelnemers: 5 tot 30 deelnemers (in kleine teams onderverdeeld)

Prijs: €450 (in onderhandeling: hangt af van duur, grootte groep en rest van het traject)

Team teach: samenstelling teams

Hoe stel je een groep samenwerkende leraars samen? Hou je eerder rekening met compenserende talenten, of kies je voor een groepje leerkrachten die goed met elkaar bevriend zijn? 

En wat als een lid van een geolied team (tijdelijk) uitvalt, hoe zorg je voor een sterk aanwervingsbeleid? Hoe maak je keuzes voor een nieuwe teamteacher? 

Veel scholen hebben niet de luxe om teams volgens alle voorkeuren samen te stellen. Bovendien kunnen ook in teams die op papier blinken, conflicten ontstaan. Hoe zorg je ervoor dat een team een goede start maakt? 

Bij Dagelijks Leren zijn we ervan overtuigd dat wanneer mensen inzicht hebben in groepsdynamieken en met die kennis aan zelfreflectie kunnen doen, er veel conflicten vermeden kunnen worden. 

Dit is een traject dat streeft naar effectieve teams die hun lesopdracht uitvoeren en dagelijks leren van elkaar. 

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht in de principes van groepsdynamica.
 • Je krijgt inzicht in de verschillende rollen in een team.
 • Je reflecteert op je eigen team.
 • Je werkt samen instrumenten uit waar jouw team nood aan heeft, dat kan een tool voor aanwerving zijn, een template voor reflectiegesprekken, …

Hoe?

Dit traject wordt uitgevoerd op maat van je team. Het begint met een intakegesprek, waarin de trekkers van een team hun noden duiden. Het vervolg kan bestaan uit een workshop, een werkmoment, een observatie en een moment voor evaluatie en reflectie.

Praktisch

Deelnemers: de kleine groep samenwerkende leraars en hun ondersteuner (i.e. de directeur, zorgleraar, voorzitter zelfsturend team, …)

Prijs: in onderhandeling, hangt af van duur, grootte groep en het verloop van het traject

Mentorschap in teamteaching

In veel lerarenopleidingen maakt teamteaching vandaag deel van de stage. Leraars in opleiding teamteachen dan samen met hun stagementor in de klas. 

Scholen kunnen er ook voor kiezen beginnende leraars via teamteaching te ondersteunen. Samenwerkend lesgeven maakt dan deel uit van de aanvangsbegeleiding. 

Waar moet je als mentor rekening mee houden? Op welke manieren kan je korte en constructieve feedback geven aan je collega of stagiair? Hoe kan je zelf ook openstaan voor feedback van je nieuwe collega? 

En hoe kan je dit implementeren in je beleid rond aanvangsbegeleiding? 

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht in specifieke aspecten van teamteaching in mentorschap.
 • Je oefent gesprekstechnieken in.
 • Je werkt een werkinstrument uit of maakt een eerste aanzet in de ontwikkeling van een beleid.

Hoe?

Dit traject wordt uitgevoerd op maat van je team. Het begint met een intakegesprek, waarin de trekkers van een team hun noden duiden. Het vervolg kan bestaan uit een workshop, een werkmoment, een observatie en een moment voor evaluatie en reflectie.

Praktisch

Deelnemers: aanvangsbegeleiders, stagementoren, directieleden, kwaliteitscoördinatoren, …

Prijs: in onderhandeling, hangt af van duur, grootte groep en het verloop van het traject

Effectief overleggen

Er zijn weinig mensen die niet gruwelen van de vergadercultuur op hun school. Er wordt te veel vergaderd met te weinig effect. 

Eén van de grote hindernissen, is dat teams de werkvorm van hun vergadering niet aanpassen aan het doel. 

De eerste stap is dus: het doel scherpstellen. Willen we informatie overbrengen? Brainstormen? Tot een consensus komen? Iets creëren? Reflecteren?

Pas daarna kan je kiezen voor een passende werkvorm. Misschien was deze vergadering wel gewoon een e-mail.

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht in de verschillende doelen van een overleg.
 • Je krijgt inzicht in werkvormen en tools om te overleggen, verslag te nemen en de taken te verdelen.
 • Je reflecteert op de rollen in je team en je overlegcultuur. 

Hoe?

Een interactieve workshop waarin vergadertechnieken bij elkaar ingeoefend worden. We gaan op een open en eerlijke manier met elkaar in gesprek en maken afspraken voor de toepassing in het team.

Deze workshop kan apart aangeboden worden of als deel van een traject.

Praktisch

Duur: 3 uur

Deelnemers: 5 tot 30 deelnemers (in kleine teams onderverdeeld)

Prijs: €450 (in onderhandeling: hangt af van duur, grootte groep en rest van het traject)

Conflictbemiddeling

Soms loopt het mis. Teams bestaan uit mensen en conflict maakt deel uit van hoe we met elkaar in verbinding staan. 

Dit traject is er voor wie een conflict de samenwerking in de weg staat. De voorwaarde is dat de teamleden ervoor openstaan naar elkaar te luisteren en aan het werk te gaan. 

Hoe?

Dit traject volgt de noden van je groep. In een bemiddeling spreken we eerst met de individuele teamleden en horen we hun verhaal. We bespreken samen welke boodschap ze aan tafel willen brengen. Als iedereen er zich goed bij voelt, gaan we met met elkaar in gesprek. We garanderen een veilige sfeer.

Praktisch

Prijs: in onderhandeling, hangt af van het aantal contactmomenten en de grootte van de groep.