de leraar leert

Sommige scholen kiezen er bewust voor, andere teams worden het na verloop van tijd. Teamteachers vormen vaak zelfsturende teams. Doordat zij vaker reflecteren over hun gemeenschappelijke didactiek, leren ze dagelijks van elkaar. 

Werken in een zelfsturend team vraagt bepaalde competenties, die niet altijd vanzelfsprekend zijn voor leerkrachten. Wij zijn het soms zo gewend onze lessen te organiseren zoals het voor ons goed aanvoelt, dat een extra paar ogen en handen in de klas bevreemdend kan aanvoelen. 

Dagelijks Leren ondersteunt teams in typische HR-competenties als constructieve feedback geven, interne conflicten vermijden of oplossen en verbindend communiceren. We doen dat door middel van oefening, maar ook door samen instrumenten en beleid te ontwikkelen die dat ondersteunen.