Inhoud

Co-teachen geeft je ruimte om met het welbevinden van je leerlingen bezig te zijn. Je kan vaker peilen hoe leerlingen zich voelen en je kan actief ondersteunen bij conflicten. Co-teachen zou ook de motivatie moeten verhogen, maar wat als leerlingen liever ‘klassiek’ les volgen? Hoe zorg je voor een veilige klassfeer, ook als de klas groter is dan anders? Hoe voeren mensen leerling-gesprekken?

Vorm

Een intervisie van Dagelijks Leren volgt steeds hetzelfde stramien:

  • je krijgt op voorhand een vragenlijstje: wat zijn je noden en vragen over dit ontwerp? Elke deelnemer uploadt een good practice of een succesverhaal.
  • een intervisie start met een kennismakingsmoment, we bepalen samen het precieze onderwerp van de uitwisseling.
  • collega’s wisselen uit, geven elkaar een antwoord op vragen, delen succesverhalen, ..
  • mini-rondleiding op de gastschool
  • je geeft aan wat je persoonlijke uitdaging op school wordt
  • enkele weken later krijg je opnieuw een vragenlijst: ben je je uitdaging aangegaan? Is er verandering gekomen? Hoe is dat verlopen?

Een intervisie is iets voor jou, als je

  • graag deelt
  • je kwetsbaar durft opstellen
  • leert in interactie

Inschrijving

Woensdag 11/12/2019 – 13u-16u  – Brussel

Deelnameprijs: €50 – gratis voor 3 leerkrachten van de gastschool

Vul deze link in voor je inschrijving.