Trajecten à la carte

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van trajecten. Ze kunnen als inspiratie dienen voor een eigen traject met Dagelijks Leren. Elk traject wordt voorafgegaan door een intakegesprek en achteraf nemen we contact op voor een evaluatie- en opvolgingsgesprek. Op die manier proberen we elke ondersteuning aan te passen aan de noden van je school.


Geïnteresseerd in één van deze trajecten? Neem contact op met Dagelijks Leren en beschrijf op welke manier je een samenwerking ziet.

Co-teaching = in’t water springen

Voor wie? Je bent leraar en wil wel eens co-teachen met een parallelcollega, of met een collega van een ander vak.

Je school heeft voor de modernisering van de eerste graad FLEX-uren ingericht, waar jij in zal staan.

Volgend jaar start de school met graadklassen.

Maar hoe begin je daaraan?
Hoe?– samen leerdoelen analyseren en verbinden
– samen uitwerken van een thema, lessenreeks of project
– de lessenreeks wordt samen met Dagelijks Leren gegeven
– evaluatie en transfer naar de schoolvisie en -aanpak.

Rust in grote klassen

Voor wie? Je geeft les in een grote klas met veel leerlingen.

In de klas is veel lawaai en chaos. De leerlingen komen minder tot leren en ervaren een nood aan structuur.

Je bent zelf je houvast en klasmanagement kwijt en zoekt een alternatieve aanpak.
Hoe?– observatie en focusgesprek met leerlingen
– uitgebreide feedback op klasmanagement, zowel in een verslag als mondeling
– werkmoment met uitwisseling en inspiratie voor aanpak en tools.

Motivatie bij leerlingen

Voor wie? Je hoopte door co-teaching in te zetten de leerlingen beter intrinsiek te motiveren. Maar je merkt dat (sommige) leerlingen moeilijk in gang te zetten zijn.

Dankzij co-teaching kan je meer inzetten op het welbevinden van je leerlingen, o.a. door leerlinggesprekken te voeren. Maar hoe pak je dat concreet aan?
Hoe?– observatie van leerlingen en co-teachers
– focusgesprekken met leerlingen
– uitgebreide feedback op motivatie en welbevinden, zowel in een verslag als mondeling
– werkmoment waarbij we stilstaan bij wat mensen motiveert, didactiek aanpassen.

Zelfsturend leren

Voor wie? Wie co-teacht via FLEX-uren, verwacht vaak van zijn leerlingen dat ze zichzelf kunnen inschatten en dat ze zelf hun werk kunnen inplannen. Maar zijn de jongeren daar wel klaar voor? Welke ondersteuning kunnen we hen bieden? Hoe bouw je die vaardigheid op? En wat met verschillen op dat vlak: leerling a is woensdag al klaar met al haar taken, leerling b schiet vrijdag pas in gang.
Hoe?– observatie van leerlingen en co-teachers
– uitgebreide feedback op zelfsturend leren, zowel in een verslag als mondeling
– werkmoment waarbij we stilstaan bij wat lerenden nodig hebben om zelfsturend te werken, opmaak van een leerlijn
– uitwisseling: hoe kunnen we dit in de toekomst ondersteunen?

Samenwerking collega’s

Voor wie? “Co-teachen kan je niet met iedereen.” Maar wat als je moet co-teachen met een collega die een radicaal andere lesaanpak heeft dan jij?

Hoe voorkom je conflicten? Wat bespreek je best voor je met elkaar aan de slag gaat?

Hoe kan je bepaalde feedback geven aan je collega, zonder dat de samenwerking in het gedrang komt?
Hoe?– eerste overleg tussen co-teachers met een diepe kennismaking aan de hand van waarden en normen in het onderwijs
– evaluatie- en feedbackgesprek

Soms helpt het wanneer een externe ondersteuner gesprekken bemiddelt.

Differentiëren

Voor wie? Via co-teaching kunnen leerkrachten differentiëren op tempo, niveau, leerstijl, werkvorm, …

Co-teaching biedt bovendien een mooie kans om samen te werken met ondersteuners voor leerlingen met leerbehoeften zodat zij in de klas kunnen begeleiden.

Zetten jullie co-teaching optimaal in om te differentiëren?
Hoe?– observatie
– werkmoment met inzicht in differentiatie en inspirerende voorbeelden

De leraar als coach

Voor wie? De leraar als coach. Maar zo simpel is die rol niet. Hoe voer je gesprekken met leerlingen zonder je eigen mening op te dringen? Hoe leer je strategieën aan? Wat is feedback en hoe geef je die het meest effectief? Hoe breng je leerlingen tot zelfreflectie?
Hoe?– workshop waarin de deelnemers oefenen op een coachingsvaardigheden
– ontwikkelen van een concrete tool, vb. een leidraad voor een leerlinggesprek, een zelfreflectie-instrument, …
– observatie en zelfreflectie bij het toepassen van die tool